suport

Broker de asigurari online Site oferit de Global Risk Services - Insurance Broker SRL (GRS). Toate drepturile rezervate.

Home / Asigurari online: RCA, CMR, CARGO, CASCO, ROTR, RCCE

 

Procedura de primire și soluționare a petițiilor

Prezenta procedura reglementeaza modalitatea de primire si solutionare pe cale amiabila a petitiilor adresate S.C. Global Risk Services IB S.R.L. de catre clienti sau terte persoane, atat la sediul central, cat si la sediile secundare.
Aceasta procedura se supune prevederilor legale in vigoare si anume : Norma nr.24 /2014 privind procedura de solutionare a petitiilor referitoarea la activitatea asiguratorilor si brokerilor de asigurare.
Prin petent se intelege orice persoana fizica sau juridica care are calitatea de asigurat, beneficiar, contractant sau persoana pagubita, asa cum sunt ele definite de legislatia in vigoare.
Prin petitie se intelege cererea, reclamatia, sesizarea, formulata in scris ori prin posta electronica, prin intermediul careia un petent sau imputernicitii legali ai acestuia, care actioneaza, care actioneaza exclusiv in numele petentului si in scopuri din afara obiectului lor de activitate si fara un interes comercial propriu, isi exprima nemultumirea cu privire la activitatea GRS.
Procedura este aplicabila incepand cu data de 01.01.2017.
Procedurile de solutionare a petitiilor, informatiile despre modalitatile de rezolvare pe cale amiabila a acestora, precum si informatiile referitoare la adresa de e-mail si numarul de telefon unde se pot solicita informatii despre stadiul rezolvarii petitiilor sunt permanent accesibile publicului la toate sediile si pe site.
Prezenta procedura va fi periodic revizuita in scopul imbunatatirii acesteia si adaptarii permanente la cerintele legislative.


PROCEDURA
Petitia formulata de catre petent trebuie sa contina un minim de informatii : date de identificare ale petentului ; date de contact unde se doreste primirea raspunsului – in cazul lipsei datelor explicite de contact, raspunsul adresat petentului va fi transmis luandu-se in considerare orice date de contact disponibile ; obiectul petitiei ; data ; semnatura in cazul persoanelor fizice / semnatura si stampila in cazul persoanelor juridice ; dovada calitatii de imputernicit legal daca e cazul.

Petitia poate fi depusa la GRS prin una dintre urmatoarele modalitati :

  • depunere direct la sediul societatii (sediile centrale, teritoriale)
  • transmitere prin posta la adresa sediului
  • transmitere prin e-mail la adresa : office@grs.com.ro
  • prin intermediul website-ului societatii : www.aici-asigurari.ro
Personalul companiei trebuie sa acorde asistenta asiguratului existent in propriul portofoliu, in ceea ce priveste derularea contractului de asigurare cu respectarea conditiilor de asigurare, precum si a prevederilor legale pe toata perioada valabilitatii acestuia, inclusiv pentru solutionarea pe cale amiabila a eventualelor litigii.
Toate petitiile adresate GRS se vor inregistra in REGISTRUL UNIC DE PETITII; acest registru este detinut in format electronic securizat, pe an calendaristic, cu reinceperea numerotarii de la 1 la fiecare inceput de an ; inregistrarile se fac cronologic, in ordinea primirii, fara ca numerele de inregistrare atribuite sa se repete ; registrul este securizat prin implementarea unui mecanism care garanteaza nerepudierea inscrierilor si cuprinde in mod obligatoriu rubricile mentionate mai jos.

1 Se va mentiona provenienta petitiei: direct din partea petentului, prin Autoritatea de Supraveghere Financiara sau prin intermediul/din partea altei entitati.

2 Se completeaza cu numarul si data inregistrarii petitiei la institutia/entitatea de la care provine.

Petitiile se vor preda sau transmite prin e-mail, in aceeasi zi, D-lui. Director General Pancu Florin, care va dispune masuri de cercetare, analiza detaliata si rezolvare rapida si temeinica a tuturor aspectelor sesizate de catre petenti.
Raspunsul motivat, semnat de catre D-l. Director General Pancu Florin, trebuie sa ajunga la petent in maxim 30 zile de la data inregistrarii petitiei la GRS.
O copie a raspunsului se ataseaza petitiei si se arhiveaza impreuna cu aceasta.
In cazul petitiilor primite prin intermediul Autoritatii de Supraveghere Financiara se desfasoara cu maxima celeritate in vederea respectarii termenului de solutionare impus de legislatia in vigoare. Conducerea executiva va transmite electronic si letric, in maxim 10 zile lucratoare de la primirea solicitarii sau in termenul prevazut in mod expres in solicitare, o nota de fundamentare in care se justifica temeinic solutia adoptata, cu respectarea dispozitiilor in vigoare, precum si a conditiilor de asigurare aplicabile in speta. Nota de fundamentare sau orice alta corespondenta va fi semnata in mod obligatoriu de catre Dl. Director Pancu Florin si va fi insotita de toate informatiile, documentele si situatiile solicitate.

 

.

Plateste online prin EuPlatesc.ro

Global Risk Services - Insurance Broker SRL (GRS). este autorizat de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor sa functioneze ca broker de asigurare in baza deciziei nr. 3930 / 08.10.2004. GRS este inregistrat ca operator de date cu caracter personal la ANSPDCP sub nr. 154662.